KLC

Вартість лікування іноземців в Польщі

Для кого?

KLC
klc

Ви можете самі вибрати розмір страхування медичних витрат: 10 000 євро, 20 000 євро, 30 000 євро, 40 000 євро

Страхування призначене для Вас, якщо:

 

 • Ви - іноземець, який перебуває в Польщі і/або подає заяву на отримання візи для тимчасового перебування,
 • Ви - поляк, але постійно проживаєте за межами Польщі,
 • Ви живете за кордоном, але знайшли роботу в Польщі і збираєтеся проводити тут більше часу,
 • Ви з сім'єю приїхали до Польщі за контрактом або у тривалу відпустку,
 • Ви розпочинаєте навчання у Польщі.

Ви хочете адаптувати своє страхування до своїх потреб?

Що ми страхуємо?

KLC
klc

Ви їдете до Польщі на термін менше року? Ви можете оформити страхування тільки на час перебування в Польщі, навіть якщо це один день

 • Здоров'я і життя іноземців та членів їх сімей під час перебування у Польщі, 
 • Цивільна відповідальність (OC) – ми захищаємо іноземців від фінансових наслідків нещасних випадків, викликаних ними в їхньому приватному житті. 

Коли ми можемо Вам допомогти?

KLC
klc

Ви можете самі вибрати суму страхування від нещасного випадку: 5 000 злотих, 10 000 злотих, 15 000 злотих, 20 000 злотих

Ви можете розраховувати на нашу допомогу, зокрема, якщо:

 

 • Вас госпіталізують для лікування або операції в результаті нещасного випадку або раптової хвороби,
 • необхідним буде транспорт з місця нещасного випадку до медичного закладу або між медичними установами,
 •  потрібні будуть аналізи або амбулаторні процедури, призначені лікарем,
 • необхідно буде придбати ліки, засоби для перев'язки,
 • ви пошкодите окуляри, зубні протези або інші допоміжні засоби, що підтримують процес лікування, які були рекомендовані лікарем у зв'язку з нещасним випадком або раптовою хворобою,
 • вимагатиметься стоматологічне лікування в результаті гострого болю або запалення.

Що нас вирізняє

KLC
klc

Дошка для серфінгу або сноуборд? Ви можете розраховувати на нашу допомогу в разі нещасного випадку

Ми дбаємо про Ваш спокій під час перебування у Польщі:

 

 • в разі раптової хвороби або нещасного випадку у Вашому розпорядженні цілодобовий Центр екстреної допомоги,
 • також у разі загострення хронічного захворювання,
 • навіть якщо у Вас небезпечна робота (каскадер, приборкувач тварин, жокей),
 • ми також застрахуємо Вас, якщо Ви займаєтеся любительським спортом, наприклад, катанням на лижах або плаваєте під вітрилами.

Хочеш заявити про зміни у своєму полісі?

 1. Перейди до розділу ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОЛІС
 2. Вибери, про що саме ти хочеш заявити
 3. Підготуй необхідні документи, наприклад, паспорт, номер полісу
 4. Перейди до форми - її заповнення займе у тебе кілька хвилин
 5. Після відправки форми ти отримаєш лист із підтвердженням

Хочеш повідомити про шкоду?

 1. Перейди до розділу ПОВІДОМИТИ ПРО ШКОДУ
 2. Вибери, про який тип шкоди хочеш повідомити: ДЛЯ АВТОМОБІЛЯ, МАЙНА, ОСОБИСТА
 3. Підготуй необхідні документи, наприклад, паспорт, номер полісу
 4. Перейди до форми - її заповнення займе у тебе кілька хвилин
 5. Після відправки форми ти отримаєш лист із підтвердженням
 6. Про етапи реалізації заявки ми повідомимо тебе електронною поштою або текстовим повідомленням

Як купити?

 • Mail

  Через форму

  Chcę porozmawiać o ofercie

  +48

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

  Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO); oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody, na podstawie art. 22 ust. 2 lit. c RODO; marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług; ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie przez niego roszczeń; ewentualnie w celu podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest przeciwdziałanie wypłacaniu nienależnych świadczeń i odszkodowań; reasekuracji ryzyk – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazane podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, innym zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji, audytorom, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora), w tym podmiotom przeprowadzającym likwidację szkody, firmom windykacyjnym i agentom ubezpieczeniowym.

  W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego na terytorium państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione lub przekazane do takiego państwa trzeciego, w tym również do państwa niezapewniającego, według Komisji Europejskiej, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego ze szczególnych przepisów prawa. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, np. w celu przekazania danych innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (bez podania danych osobowych nie jest możliwe dokonanie oceny ryzyka ubezpieczeniowego i zawarcie umowy ubezpieczenia). Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

  W celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody, decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka), w zależności od rodzaju umowy ubezpieczenia, na podstawie danych, tj.: data urodzenia, rok uzyskania prawa jazdy, przebieg ubezpieczenia (szkodowość), przedmiot ubezpieczenia, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego. Ocena ryzyka ma wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej.

  Wyrażenie przez Panią/Pana zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia oceny ryzyka. Przysługuje Pani/Panu prawo do zakwestionowania decyzji podjętych w sposób zautomatyzowany, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez pracownika administratora).

 • Znajdź na mapie

  У відділенні або у агента

  Знайдіть агента або філію

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.