Lista niezbędnych dokumentów i informacji


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓWNiezbędne dokumenty


Poniżej znajduje się lista informacji o które zapyta Cię konsultant jeżeli będziesz zgłaszał szkodę telefonicznie. Są to też informacje, które będziesz wprowadzał do formularza, jeżeli zdecydujesz się na likwidację szkody on-line.
Przygotuj także kartkę i długopis aby zanotować numer szkody, który otrzymasz po przyjęciu zgłoszenia.

INFORMACJE

  1. Data, godzina i miejsce zdarzenia
  2. Numer polisy sprawcy (jeśli szkoda nie powstała z Państwa winy)
  3. Numer polisy własnej (w przypadku szkód zgłaszanych z własnego ubezpieczenia )
  4. Dane osobowe Właściciela ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub REGON )
  5. Dane teleadresowe
  6. Okoliczności zaistnienia zdarzenia
  7. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
  8. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
  9. Rodzaj uszkodzonego mienia, marka, typ itp.
  10. Szacunkowa wartość powstałych strat

Niezbędne dokumenty