Lista niezbędnych dokumentów i informacji


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓWNiezbędne dokumenty

 Poniżej znajduje się lista informacji, o które zapyta Cię konsultant jeżeli będziesz zgłaszał szkodę telefonicznie lub pocztą tradycyjną.
Numer zgłoszenia szkody otrzymasz podczas rozmowy z konsultantem lub za pośrednictwem e-mail / sms.
 

INFORMACJE

  1. Data, godzina i miejsce zdarzenia
  2. Numer polisy sprawcy (jeśli szkoda nie powstała z Państwa winy)
  3. Numer polisy własnej (w przypadku szkód zgłaszanych z własnego ubezpieczenia )
  4. Dane osobowe Właściciela ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub REGON )
  5. Dane teleadresowe
  6. Okoliczności zaistnienia zdarzenia
  7. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
  8. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
  9. Rodzaj uszkodzonego mienia, marka, typ itp.
  10. Szacunkowa wartość powstałych strat

Niezbędne dokumenty