Lista niezbędnych dokumentów i informacji


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓWNiezbędne dokumenty


Poniżej znajduje się lista informacji, o które zapyta Cię konsultant jeżeli będziesz zgłaszał szkodę telefonicznie lub pocztą tradycyjną.
Numer zgłoszenia szkody otrzymasz podczas rozmowy z konsultantem lub za pośrednictwem e-mail / sms.

INFORMACJE

  1. Data, godzina i miejsce wypadku
  2. Numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda
  3. Dane osobowe Poszkodowanego ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego )
  4. Dane teleadresowe Poszkodowanego
  5. Okoliczności zaistnienia wypadku
  6. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
  7. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
  8. Rodzaj doznanych obrażeń ciała

Niezbędne dokumenty