Lista niezbędnych dokumentów i informacji


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW
Niezbędne dokumenty


Poniżej znajduje się lista informacji o które zapyta Cię konsultant jeżeli będziesz zgłaszał szkodę telefonicznie. Są to też informacje, które będziesz wprowadzał do formularza, jeżeli zdecydujesz się na likwidację szkody on-line.
Przygotuj także kartkę i długopis aby zanotować numer szkody, który otrzymasz po przyjęciu zgłoszenia.

INFORMACJE

  1. Data, godzina i miejsce wypadku
  2. Numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda
  3. Dane osobowe Poszkodowanego ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego )
  4. Dane teleadresowe Poszkodowanego
  5. Okoliczności zaistnienia wypadku
  6. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
  7. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
  8. Rodzaj doznanych obrażeń ciała

Niezbędne dokumenty