Dla akcjonariuszy Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

[2020.12.22]

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group („Spółka”) po raz piąty wzywa Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe z siedzibą w Wiedniu przy Schottenring 30, wpisaną do austriackiego rejestru handlowego prowadzonego przez sąd gospodarczy w Wiedniu pod numerem FN 75687 f, do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a.

Więcej >

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

[2020.12.01]

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group („Spółka”) po raz czwarty wzywa Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe z siedzibą w Wiedniu przy Schottenring 30, wpisaną do austriackiego rejestru handlowego prowadzonego przez sąd gospodarczy w Wiedniu pod numerem FN 75687 f, do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a.

Więcej >

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

[2020.11.10]

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group („Spółka”) po raz trzeci wzywa Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe z siedzibą w Wiedniu przy Schottenring 30, wpisaną do austriackiego rejestru handlowego prowadzonego przez sąd gospodarczy w Wiedniu pod numerem FN 75687 f, do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a.

Więcej >

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

[2020.10.21]

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group („Spółka”) po raz drugi wzywa Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe z siedzibą w Wiedniu przy Schottenring 30, wpisaną do austriackiego rejestru handlowego prowadzonego przez sąd gospodarczy w Wiedniu pod numerem FN 75687 f, do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a.

Więcej >

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

[2020.09.30]

Spółka po raz pierwszy wzywa Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe z siedzibą w Wiedniu przy Schottenring 30, wpisaną do austriackiego rejestru handlowego prowadzonego przez sąd gospodarczy w Wiedniu pod numerem FN 75687 f, do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a.

Więcej >