optima sport

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Optima - Sport

grupowe ubezpieczenie dla aktywnych sportowców

Dla kogo?

optima sport
Osobowe

Sam możesz wybrać sumę ubezpieczenia – od 5 000 zł do 100 000 zł

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Optima - Sport jest dla Ciebie, jeśli:

 

 • uprawiasz sport wyczynowo,
 • podejmujesz aktywność fizyczną w ramach klubu sportowego, związku czy innej organizacji sportowej,
 • sport jest Twoją pasją i jednocześnie sposobem zarabiania na życie,
 • jesteś trenerem lub instruktorem sportowym.
   

Co ubezpieczamy?

NNW Optima sport
Osobowe

Sporty wysokiego ryzyka to m.in. sporty wodne: freediving, hydrospeed, rafting czy kiteboarding

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Optima - Sport obejmuje:
 

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu,
 • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych,
 • zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego.

 

Kiedy możemy Ci pomóc?

NNW Optima sport
Osobowe

W ramach kosztów leczenia NNW, pokryjemy również koszty transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium

Możesz liczyć na naszą pomoc:

 

 • kiedy przydarzy Ci się wypadek w drodze na zajęcia sportowe, podczas tych zajęć lub w życiu prywatnym,
 • kiedy przydarzy Ci się wypadek podczas drogi na zajęcia sportowe,
 • jeśli po wypadku jesteś czasowo niezdolny do pracy, nauki czy uprawiania sportu,
 • gdy przydarzy Ci się nagła choroba (np. utrata wzroku czy słuchu, porażenie kończyn  lub złośliwa choroba nowotworowa),
 • jeżeli po nieszczęśliwym wypadku okaże się, że już nie możesz uprawiać sportu.
   

Co nas wyróżnia?

NNW Optima sport
Osobowe

OC trenera i instruktora sportowego obowiązuje na całym świecie, z wyłączeniem Kanady i USA

 • assistance medyczny 24/h – organizacja i pokrycie kosztów usług, np.: pomoc doraźna internisty lub chirurga, opieka ambulatoryjna lub transport medyczny,
 • pokrywamy koszty badań diagnostycznych i leczenia usprawniającego,
 • zasiłek dzienny z tytułu pobytu w szpitalu wypłacimy Ci już od pierwszego dnia pobytu,
 • wykup OC trenera lub instruktora, jeśli chcesz uniknąć roszczeń finansowych osób trzecich w razie wypadku na zajęciach.

Najczęściej zadawane pytania

Chcesz zgłosić zmianę na polisie?

 1. Przejdź do sekcji OBSŁUGA POLIS
 2. Wybierz jakiego rodzaju sprawę chcesz zgłosić
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód osobisty, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem

Chcesz zgłosić szkodę?

 1. Przejdź do sekcji ZGŁOŚ SZKODĘ
 2. Wybierz jakiego rodzaju szkodę chcesz zgłosić: POJAZDU, MAJĄTKU, OSOBOWĄ
 3. Przygotuj niezbędne dokumenty np. dowód rejestracyjny pojazdu, numer polisy
 4. Przejdź do formularza - jego wypełnienie zajmie Ci parę minut
 5. Od razu po wysłaniu otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem
 6. O etapach realizacji zgłoszenia poinformujemy Cię e-mailem lub SMS-em

Jak kupić?

 • Mail

  Przez formularz

  Jestem zainteresowany ofertą

  +48

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).

 • Znajdź na mapie

  W oddziale lub u agenta

  Znajdź agenta lub oddział

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.