Aktualności

5 przykładów, w których ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w życiu prywatnym okazuje się przydatne

[2016.06.14]

Czym jest ubezpieczenie OC? W jakich sytuacjach poszkodowana przez nas osoba może żądać zadośćuczynienia lub odszkodowania? Czy małoletni, który nie ukończył lat trzynastu odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody? Czy umową ubezpieczenia OC w życiu prywatnym możemy objąć również opiekunkę do dzieci lub pomoc domową? Kiedy mówimy o czynie popełnionym umyślnie, a kiedy o rażącym niedbalstwie, które może być przyczyną szkody? Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer TU S.A. rozwiewa wątpliwości.

Ubezpieczenie OC kojarzy nam się najczęściej z obowiązkową polisą komunikacyjną, jednak istnieją także dobrowolne produkty ubezpieczeniowe, które mogą nas chronić także w życiu prywatnym. O odpowiedzialności cywilnej możemy mówić wtedy, gdy wyrządziliśmy szkody osobom trzecim. Mogą one dotyczyć zarówno zdrowia, jak i mienia. Okazuje się, że w praktyce ubezpieczenie OC ma znacznie więcej zastosowań, niż tylko zwrot kosztów w przypadku zalania sąsiada. Co ważne, ma także swoje ograniczenia, o których powinniśmy wiedzieć i pamiętać.

O ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym powinniśmy pomyśleć zarówno na co dzień, jak również planując wakacje. To właśnie w ramach ubezpieczenia naszego domu lub mieszkania albo wykupując polisę turystyczną możemy najczęściej rozszerzyć ochronę o Odpowiedzialność Cywilną mówi Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych w Gothaer. – Dlaczego warto o tym pomyśleć? Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje działanie. W momencie, gdy wyrządzamy komuś niezamierzoną krzywdę prawo nakazuje nam jej naprawienie. W takich sytuacjach ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może okazać się kluczowe także dla naszego portfela – dodaje Anna Materny.

Sprawy sąsiedzkie i mieszkaniowe

Uszczelka w kranie przestała dobrze działać, a woda, która przez to się wydostała w efekcie zalała mieszkanie sąsiada niszcząc jego perski dywan. Straciliśmy równowagę i w efekcie zniszczyliśmy cenny mebel w mieszkaniu, które wynajmujemy. Z naszego okna spadła doniczka i uszkodziła samochód zaparkowany pod blokiem. To tylko trzy sytuacje, w których przyda nam się OC w życiu prywatnym. Odpowiednio dobrany zakres ubezpieczenia będzie pewnego rodzaju zabezpieczeniem finansowym na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Czy polisa ubezpieczeniowa musi być zawarta w formie odrębnej umowy, czy możemy ją kupić w pakiecie z innym ubezpieczeniem? – Jeśli ubezpieczamy nieruchomość, czyli nasz dom lub mieszkanie warto pomyśleć o OC w życiu prywatnym. Pakiet, który będzie nas chronić kompleksowo pozwala na ograniczenie kosztów, które i tak w skali roku są stosunkowo niewielkie – mówi Anna Materny, ekspert Gothaer. – Warto pamiętać, że umową ubezpieczenia OC w życiu prywatnym objęci są również bliscy, którzy prowadzą z nami gospodarstwo domowe. W umowie możemy uwzględnić pomoc domową oraz opiekunkę do dziecka, wykonujące pracę na rzecz naszego gospodarstwa domowego – dodaje Anna Materny.

Wypadki podczas wojaży 

Podczas wycieczki rowerowej potrąciliśmy przechodnia. W wyniku zderzenia kajaków jeden z letników złamał rękę. W czasie szusowania na stoku „podcięliśmy” innego narciarza, którego sprzęt został w czasie wypadku zniszczony. To kolejne przykłady sytuacji, w których ubezpieczenie OC w życiu prywatnym pozwoli nam w miarę spokojnie załagodzić sytuację, oczywiście zachowując pewne zasady – To ubezpieczający, czyli osoba która wykupuje ubezpieczenie, decyduje o zakresie ochrony w ramach polisy OC, wysokości sumy gwarancyjnej i tym samym o wysokości opłacanej składki. Wybierając ofertę warto pamiętać, że w świecie ubezpieczeń niska składka nie zawsze oznacza, że wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę. Zdarza się, że zbyt niska suma gwarancyjna, ogranicza wysokość odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela i może być niewystarczająca do pokrycia wszystkich roszczeń poszkodowanego, np. kosztu zniszczonego sprzętu sportowego. Roszczenia przewyższające sumę gwarancyjną sprawca szkody będzie musiał pokryć z własnych środków finansowych  – podkreśla Anna Materny.

Niesforne dzieci

Nasze dziecko zostało przez nas niedopilnowane i bawiąc w czasie wizyty u znajomych wybiło szybę w drzwiach. W tej sytuacji warto pamiętać, że dziecko, które nie ukończyło 13 lat nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Odpowiadają jego rodzice lub opiekunowie, którzy nie dołożyli należytej staranności w opiece. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym w takich sytuacjach może nas chronić przed rozszerzeniami osób trzecich, oczywiście pod pewnymi warunkami. Osoba sprawująca nadzór odpowiada, gdy nie uczyniła wszystkiego, aby zapobiec zdarzeniu, które spowodowało szkodę, np. gdy nie interweniowała wówczas, gdy dzieci bawiły się w sposób niebezpieczny dla siebie i dla osób trzecich.

Zwierzęta

Jeśli mamy OC w życiu prywatnym to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkody wyrządzone przez nasze zwierzęta domowe takie jak: psy, koty, a czasem również za te bardziej egzotyczne jak jaszczurki i węże. – Zwierzęta domowe mogą czasem wyrządzić naszym sąsiadom dość duże szkody. Dosyć często zdarza się zniszczenia roślin w ogrodzie przez psy. Każdy właściciel ogródka wie, że może się to wiązać z dość dużymi kosztami. Nie mówiąc już o kosztach związanych z atakiem psa na dziecko czy dorosłego, gdzie obok kosztów uszkodzenia odzieży mogą pojawić się bardzo wysokie koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanego  – mówi Anna Materny.– Warto pamiętać, że właściciel zwierzęcia ma obowiązek naprawić popełnioną przez niego szkodę niezależnie od tego, czy zwierzę było pod jego nadzorem, czy też uciekło – podsumowuje Anna Materny. Musimy jednak też pamiętać o spełnianiu odpowiednich warunków, np. regularnych szczepieniach naszego zwierzęcia. Jeśli nie zadbamy o to, w przypadku pogryzienia z ubezpieczenie nie będziemy mogli skorzystać.

Rażące niedbalstwo

Zdarza się, że szkoda jest wynikiem naszego niedbalstwa. Mówmy o nim wtedy, gdy nie zachowaliśmy podstawowych, czy wręcz elementarnych zasad staranności. Przykład? Wyrzuciliśmy do kosza na śmieci niedopałek papierosa bez upewnienia się, że został zgaszony. W wyniku naszego zaniedbania doprowadziliśmy do pożaru. Co wtedy? – Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni także w przypadku szkód spowodowanych wskutek takiej lekkomyślności albo niedbalstwa. W razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie z mocy prawa nie należy się (art. 827 k.c.), chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej. W ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym rozszerzenie ochrony o rażące niedbalstwo jest bardzo często wprowadzane. Jednak w przypadku, gdy sprawca miał zamiar popełnić daną szkodę nie można liczyć na ochronę ubezpieczeniową – mówi Anna Materny.