Aktualności Gothaer

Kiedy pogoda kaprysi, warto zabezpieczyć majątek

[2019.01.23]

Przewidywalny wzrost temperatury w Polsce w ciągu najbliższego stulecia wyniesie 3-3,5 stopnia Celsjusza. Tak duża zmiana znacznie wpłynie na klimat oraz warunki pogodowe, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Ulewne deszcze, powodzie, huragany – pierwsze efekty już widać. Jakie konsekwencje dla nas i ochrony naszego majątku niosą za sobą coraz częstsze anomalie pogodowe i jak się przed nimi chronić, radzi ekspert Gothaer – Agnieszka Poloczek.

Powódź w mieście
W ostatnich latach Polskę zaczęły nawiedzać rzadkie zjawiska atmosferyczne takie jak trąby powietrzne czy pustynne upały. Wzrosła też liczba powodzi, huraganów oraz susz. Dynamika zmian temperatury spowodowała, że zjawiska klimatyczne są również mniej przewidywalne. I choć możliwe zagrożenia są nieustannie monitorowane, to prawdopodobnie nigdy nie będziemy mogli w 100 proc. przewidzieć gwałtownych załamań pogody. Oznacza to, że będziemy musieli liczyć się z potencjalnymi skutkami kaprysów natury. Jednym z podstawowych elementów radzenia sobie ze skutkami anomalii pogodowych jest odpowiednie ubezpieczenie.

- W Polsce, mimo że wzrasta świadomość potencjalnych zagrożeń, często nie przewidujemy finansowych konsekwencji katastrof naturalnych. Dlatego jednym z kluczowych zagadnień jest właściwa ochrona dobytku. W naszym kraju mamy z tym nadal problem, z szacunków PIU wynika, że aż 40 proc. mieszkań nad Wisłą nie jest w ogóle ubezpieczona - tłumaczy Agnieszka Poloczek z Gothaer.

Straty mogą być niebagatelne. Obejmować mogą m.in. zerwane dachy, zniszczone sprzęty i samochody czy uszkodzone budynki. Z pierwszego raportu klimatycznego przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że w ciągu ostatnich 30 lat średnia roczna liczba katastrof naturalnych na świecie wzrosła z 447 do 556, a koszty wywołane ich skutkami ze 104 do 123 mld dol. Oprócz zmian klimatycznych, czynnikiem zwiększającym ich skalę jest zaawansowany rozwój gospodarczy, w wyniku którego zwiększa się wartość majątku prywatnego i publicznego. Podczas powodzi, która wystąpiła w 2010 r., ucierpiało łącznie 24 tys. rodzin, a straty oszacowano na ponad 12 mld zł. Tylko niecałe 13 proc. tych strat było ubezpieczonych. Według raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń „Klimat Ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?”, gdyby takiej samej skali powódź wydarzyła się w 2018 r., kosztowałaby aż 16,2 mld zł. To o 3,4 mld zł – czyli 20,9 proc. więcej niż w 2010 r.

- Mimo dużego wyboru i szerokiego zakresu ofert, Polacy nadal zwlekają zawarciem ubezpieczenia. W ramach ochrony majątek jest zabezpieczony przed negatywnymi konsekwencjami między innymi pożarów, a także dymu i sadzy, naporu śniegu, osuwania się ziemi, pękania mrozowego, przepięć elektrycznych, trzęsienia i zapadania się ziemi czy zalania, powodzi lub huraganów. W przypadku ich powstania, ubezpieczyciel pokryje koszty odtworzenia utraconego mienia – wyjaśnia Agnieszka Poloczek.

Wybierając polisę warto przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia i sprawdzić, czy ochrona jest uzależniona choćby od siły wiatru. Jeżeli nie, tak jak ma to miejsce w ubezpieczeniu Gothaer, ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez każdy, niezależnie od jego siły. Oprócz kosztów odtworzenia mienia ważne jest również zabezpieczanie się przed dodatkowymi wydatkami takimi jak akcja ratownicza związana z ocaleniem majątku bezpośrednio zagrożonego szkodą czy koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Wszystko to obejmuje polisa.

- Dobrze pamiętać również, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, które poniosą osoby trzecie. Mogą to być szkody wynikające z naszej winy lub wynikającej z samego faktu posiadania nieruchomości. Jeżeli w samochód naszego gościa lub sąsiada uderzy element elewacji budynku jednorodzinnego albo pod wpływem wiatru spadnie doniczka z naszego balkonu w bloku, to my odpowiadamy za powstałe szkody. Dotyczy to także sytuacji, kiedy np. listonosz poślizgnie się na zabłoconej lub oblodzonej ścieżce prowadzącej przez naszą posesję – podkreśla Agnieszka Poloczek i dodaje. Warto w takich wypadkach zabezpieczyć się polisą. Przykładowo ubezpieczenie Cztery kąty obejmuje ochroną nie tylko majątek ubezpieczonego, ale również jego odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.

Ekspert Gothaer przypomina również, że w ramach polisy można ubezpieczyć nie tylko lokal mieszkaniowy, ale również np. domki letniskowe czy nagrobki. One również narażone są na szkodliwe czynniki pogodowe. Dlatego warto zawczasu przygotować się na wystąpienie ewentualnych strat i ubezpieczyć mienie.
X
Rozpocznij CZAT z konsultantem