Aktualności

Procesy w spółce przebiegają bez zakłóceń

[2020.03.19]

pl32.png   gb32.png   rus32.png
Szanowni Państwo,
 
w czasie rozprzestrzeniających się zarażeń COVID-19, nieustannie wspieramy naszych klientów w niespodziewanych zdarzeniach życiowych.
Dbając o Państwa bezpieczeństwo, prosimy o zgłaszanie szkód w wygodny sposób, bez konieczności fizycznej wizyty w oddziale. Dlatego, jeżeli chcesz:
  • zgłosić szkodę – skorzystaj z formularzy www
  • zawrzeć nową polisę – skontaktuj się z najbliższym agentem Wiener. Polisę będziesz mógł kupić bez wychodzenia z domu. Listę Agentów znajdziesz tutaj
  • przesłać dokumenty do zgłoszonej szkody – wyślij je na adres: kontakt@wiener.pl w tytule wpisz numer szkody.
Mając na celu bezpieczeństwo pracowników wdrożyliśmy system pracy zdalnej, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości obsługi klienta i zachowaniu pełnej ciągłości działania. Jednocześnie informujemy, że punkt obsługi klienta przy ul. Wołoskiej 22A w Warszawie został zamknięty do odwołania.
Zapewniamy, że wszystkie zgłoszenia są na bieżąco realizowane, a procesy w spółce przebiegają bez zakłóceń. Likwidacja szkód i wypłaty świadczeń odbywają się terminowo.
 

Pozdrawiamy
Zespół Biura Obsługi Klienta
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Grouprus32.png Уважаемый Клиент,

Во время распространения болезни COVID-19, поддерживаем Вас в непредвиденных жизненных ситуациях.
Заботясь о Вашей безопасности, информируем, что для заявления о стаховом случае не требуется Вашего физического присутствия в отделе фирмы. Поэтому, если хочешь:
  • Заявить о стаховом случае - предлагаем воспользоваться с електронний формы заявленя www
  • Заключить договор страхования - просьба о контакт с агентом Wiener. Вы можете купить полис, не выходя из дома. Список агентов можно найти здесь
  • Передать документацию к процесу ликвидации убытков - вышли её на адрес електронной почты kontakt@wiener.pl. В названии письма, просьба вписать номер ликвидационного дела.
В целях обеспечения безопасности сотрудников мы внедрили систему удаленной работы, сохраняя при этом высокое качество обслуживания клиентов и поддерживая полную непрерывность бизнеса. Oбращаем внимание, что пункт обслуживания клиентов по адресу ул. Волоска 22a в Варшаве закрыт до дальнейшего уведомления.

Мы гарантируем, что все заявленя выполняются на постоянной основе, процессы в компании проходят в нормальном режиме. Ликвидация убытков и компенсация затрат происходит в соответствующие сроки.
 

С наилучшими пожеланиями
Коллектив Бюро Обслуживания Клиентов
Wiener TU SA Vienna Insurance Groupgb32.pngDear Sir or Madam,

during the spread of COVID-19 infections, we constantly support our clients in unexpected life events.
For your safety, please report claims in a convenient way, without having to visit the branch physically. Therefore, if you want to:
  • report claim - use the web forms
  • conclude a new policy - contact your nearest Wiener agent. You can buy the policy without leaving your home. The list of Agents can be found here
  • send documents for the reported claim - send them to: kontakt@wiener.pl in the title enter the number of the claim.
Aiming at employee security, we have implemented a remote work system, while maintaining high quality customer service and providing full business continuity. Please also note that the customer service point at ul. Wołoska 22A in Warsaw was closed until further notice.
We ensure that all notifications are carried out on an ongoing basis, and the processes in the company run smoothly. Claims settlement and benefits are paid on time.
 

With regards,
Customer Service Team
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group