Aktualności

Ochrona przeciwpowodziowa w ramach polisy

[2019.05.28]

Gothaer TU S.A. jako jedyne towarzystwo ubezpieczeń na polskim rynku oferuje ochronę zabezpieczenia majątku przed szkodą, jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie wystąpienia zdarzenia, np. powodzi. Firma rozpoczyna działania bez wstępnej analizy odpowiedzialności ubezpieczyciela, w ramach określonego limitu, nawet jeżeli później okaże się, że tej odpowiedzialności nie ma. Klauzula Loss Assistance skierowana jest do dużych podmiotów gospodarczych, czy z sektora publicznego, np. jednostek samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

powodz_w_miescie.jpg
Istotą klauzuli Loss Assistance jest pokrycie kosztów zabezpieczenia mienia podczas wystąpienia szkody oraz zmniejszenia jej rozmiarów. Ubezpieczenie pokrywa koszty zabezpieczenia przed szkodą jeżeli zdarzenie już zaistniało, ale szkoda jeszcze nie wystąpiła, a widoczne jest bezpośrednie zagrożenie jej zaistnienia.
 
Mówiąc obrazowo, w przypadku, gdy występuje realne zagrożenie przerwania wałów przeciwpowodziowych, nasz Klient, posiadający w swojej umowie ubezpieczenia klauzulę Loss Assistance, może zgłosić się do naszego partnera – Belfor, który natychmiast po zgłoszeniu zabezpiecza jego mienie przed ewentualnym lub zaistniałym już zagrożeniem wykonując przykładowo tzw. workowanie – wyjaśnia Tomasz Szejnoch, dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych Gothaer TU S.A., i dodaje – Nasz partner przystępuje do działań zanim jeszcze odpowiedzialność za szkodę zostanie potwierdzona w toku likwidacji.

W przypadku, gdy okaże się, że Gothaer w ramach umowy ubezpieczenia nie odpowiada za szkodę, to i tak towarzystwo ubezpieczeń pokryje koszty akcji do kwoty 15 tys. zł za zdarzenie. Natomiast, gdy odpowiedzialność Gothaer zostanie potwierdzona, to odpowiada ona w granicach sumy ubezpieczenia. Klauzula Loss Assistance jest klauzulą dodatkową występującą zazwyczaj w ubezpieczeniach majątkowych lub inżynieryjnych. Ma ona zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje możliwość zaistnienia szkód w mieniu wymagających zabezpieczenia lub ograniczenia ich rozmiaru.

Zawiadomienie partnera Gothaer, firmy restytucyjnej, jest równoznaczne z zawiadomieniem towarzystwa ubezpieczeń o wypadku ubezpieczeniowym. Niezależnie od postanowień Klauzuli, koszty działań mających na celu ratowanie ubezpieczonego mienia oraz zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, uwzględnione są w odszkodowaniu za szkodę majątkową i pokryte zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.