Aktualności Gothaer

Sprzęt elektroniczny pod ochroną

[2019.01.09]

Koszt zakupu nowego firmowego sprzętu to tylko wierzchołek góry lodowej wydatków, kiedy dojdzie do awarii czy zniszczenia. Zazwyczaj taka sytuacja wiąże się z utratą ważnych kontaktów, a nawet cennych danych, szczególnie kosztownych w odbudowaniu dla mikroprzedsiębiorstw, których jest w Polsce ponad 1,9 mln. Kiedy wszystkie sposoby ocalenia zniszczonego sprzętu zawiodą, pomoże polisa dla biznesu. Warunek jest jeden: trzeba ją kupić zawczasu.

Awaria komputera w firmie
Z analizy Gothaer wynika, że większość przedsiębiorców, ubezpieczając swoje biznesy, wybiera tradycyjny zakres ochrony. – Zazwyczaj są to: OC komunikacyjne, majątkowe oraz odpowiedzialność cywilna związana z prowadzoną działalnością – wyjaśnia Marta Mazaraki, zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Majątkowych w Gothaer TU S.A. Tymczasem możliwości ubezpieczenia dla biznesu są dużo szersze. Taką ofertę ma np. Gothaer w ramach GoBiznes, adresowanego do firm z sektora MSP. Ubezpieczenie jest tak skonstruowane, aby maksymalnie zabezpieczyć przedsiębiorców i zapewnić im wsparcie, którego potrzebują w trudnych sytuacjach. Jego modułowy charakter sprawia, że zakres ochrony ubezpieczeniowej można dowolnie dopasować do charakteru prowadzonej działalności, jej skali oraz specyficznych potrzeb.

- W małych i średnich firmach każdy dodatkowy koszt to kłopot, a duże, nieprzewidziane wydatki mogą nawet zaburzyć ich płynność finansową – dodaje Marta Mazaraki z Gothaer. – Większości zdarzeń nie da się przewidzieć, ale można się na ich okoliczność ubezpieczyć. Polisa GoBiznes w Gothaer obejmuje ochroną zarówno budynki należące do firmy, ruchomości, a nawet sprzęt elektroniczny. Dzięki temu przedsiębiorca, kiedy dojdzie do nieprzewidzianego zdarzenia, otrzyma odszkodowanie i pomoc.

Jedna polisa, pełna ochrona

Wśród najnowszych rozwiązań w polisach dla biznesu jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Można nim objąć nie tylko komputery, laptopy i telefony, ale także serwery, urządzenia medyczne, nośniki danych, instalacje alarmowe i monitoringowe. To ważne, bo jak pokazują statystyki, inwestycje w sprzęt są nadal dużym wyzwaniem dla sektora MSP. Tylko połowa pracowników małych, średnich i dużych firm ma do dyspozycji komputer służbowy. Dodatkowo w przypadku utraty sprzętu, dużo bardziej dotkliwa dla firmowych budżetów jest strata danych. Z badań wynika, że średni koszt sprzętu elektronicznego wynosi ok. 1,2 tys. euro, podczas gdy szkoda związana z utratą danych została wyceniona na ponad 7 tys. euro.

W Gothaer w ofercie GoBiznes w ramach ubezpieczenia sprzętu firma ma zapewnioną pełną ochronę w przypadku awarii i uszkodzeń. Polisa zadziała w razie pożaru, kradzieży, zalania, czy dewastacji. To jednak nie wszystko, ubezpieczyciel pokryje koszty w przypadku, gdy do uszkodzenia dojdzie w wyniku przepięcia, błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania, a nawet nieostrożności. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo otrzyma środki finansowe, umożliwiające mu zakup nowego sprzętu, a – jeśli wybierze taką opcję na polisie – także koszty odtworzenia danych z kopii zapasowych.

Duże straty? Śpij spokojnie!
– Przezorni przedsiębiorcy wezmą też pod uwagę rozszerzenie ochrony o koszty dodatkowe – podpowiada Marta Mazaraki z Gothaer. – Wtedy można liczyć na odszkodowanie, które pokryje wydatki związane z przywróceniem normalnego funkcjonowania firmy po zniszczeniu lub awarii sprzętu. Wśród nich jest nawet dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników wydelegowanych do likwidacji skutków szkody.

Takie koszty mogą wynikać m.in. z konieczności restartu systemu, odtworzenia dokumentacji, przeniesienia baz danych, wynajmu urządzeń czy zatrudnienia fachowców. Cena ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w Gothaer zależy m.in. rodzaju sprzętu, wybranego zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia.
X
    Rozpocznij CZAT z konsultantem