Administratorem podanych danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO);
 • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania oferty dotyczącej umowy ubezpieczenia i nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Jestem zainteresowany ofertą

Proszę o kontakt:

telefoniczny
na adres e-mail Wybierz typ kontaktu
Wypełnij pole

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij

Auto Szyby

 
 • W ramach umowy ubezpieczenia zawieranej na rok dajemy możliwość naprawy lub wymiany szyby w pojeździe w przypadku jej stłuczenia lub uszkodzenia bez konieczności angażowania swoich środków.
 • Ochroną obejmujemy szyby przednie, tylne i boczne.
 • Ubezpieczamy auta bez względu na wiek, a szkody nie będą miały wpływu na wysokość składki ubezpieczenia AC Twojego pojazdu.


Główne wyróżniki Auto Szyby w Wiener
 • organizacja, bezgotówkowa naprawa lub wymiana szyb (części zamienne, kalibracja) – na terenie Polski,
 • pokrycie kosztu parkingu, jeżeli nie ma możliwości wymiany szyby w ciągu 48h,
 • pokrycie uzasadnionych kosztów naprawy lub wymiany szyby – Europa,
 • zniesienie udziału własnego do szyby przedniej,
 • usługi związane z naprawą lub wymianą szyb świadczone są przez firmę "NordGlass", oferującą najszerszy w Polsce asortyment szyb samochodowych światowych producentów,
 • wszystkie oferowane do wymiany szyby posiadają amerykańską lub europejską homologację,
 • szybka likwidacja szkody - jeśli uszkodzenie punktowe szyby czołowej nie przekracza średnicy monety 5-złotowej, firma "NordGlass" wykonuje jej naprawę w 15 minut, stosując unikatową, opatentowaną technologię i dając bezterminową gwarancję. 


Jaka jest suma ubezpieczenia Auto Szyby? Jaka jest suma ubezpieczenia Auto Szyby?