Administratorem podanych danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO);
 • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania oferty dotyczącej umowy ubezpieczenia i nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Jestem zainteresowany ofertą

Proszę o kontakt:

telefoniczny
na adres e-mail Wybierz typ kontaktu
Wypełnij pole

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij

Pakiet AUTO

Dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym
(o których mowa w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń)

 
Pakiet AUTO to nowe ubezpieczenie komunikacyjne w ofercie Wiener. Oferuje to, czego oczekują teraz klienci: możliwość zdalnego i bezpiecznego wyboru ubezpieczenia, dopasowanego do indywidualnych potrzeb oraz stylu życia.

Zapewniamy wszechstronną ochronę Twojego samochodu, a dla Ciebie ochronę świadczeń medycznych:
 • all risk - najszersza ochrona pojazdu,
 • gwarantowana suma ubezpieczenia jako opcja,
 • Assistance Podstawowy w pakiecie z OC lub AC,
 • pojazd zastępczy na czas naprawy w sieci partnerskiej,
 • organizacja świadczeń medycznych po wypadku komunikacyjnym jako opcja,
 • bezpośrednia likwidacja szkód.

Pakiet AUTO to podstawowe ubezpieczenia:
 • OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • AC - dobrowolne ubezpieczenie zapewniające ochronę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu, jego części lub wyposażenia

Dodatkowo, wspieramy w wielu trudnych sytuacjach, które mogą wydarzyć się na drodze, oferując ubezpieczenia dodatkowe:
 • pomoc w razie wypadku pojazdu
 • pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu, a także nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania
 • wynajem pojazdu zastępczego w następstwie wypadku lub kradzieży pojazdu na 3, 7, 14 lub 21 dni
 • wymiana koła na miejscu zdarzenia, naprawa uszkodzonego ogumienia lub holowanie
 • naprawa lub wymiana szyb w pojeździe
 • ochrona bagażu albo boxu dachowego w wyniku wypadku pojazdu
 • świadczenia medyczne i leczenie po wypadku komunikacyjnym dla kierowcy i pasażerów
 • ubezpieczenie z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w związku z ruchem pojazdu
 • Zielona Karta