Administratorem podanych danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO);
 • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania oferty dotyczącej umowy ubezpieczenia i nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Jestem zainteresowany ofertą

Proszę o kontakt:

telefoniczny
na adres e-mail Wybierz typ kontaktu
Wypełnij pole

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij

Ubezpieczenie Autocasco

 
 • Dobrowolne ubezpieczenie zapewniające pokrycie kosztów naprawy pojazdu, którego zakres obejmuje również odpowiedzialność za jego kradzież, jego części lub wyposażenia.
 • Assistance Podstawowy w pakiecie AC.
 • Ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody powstałe na terenie Polski i Europy.

Główne wyróżniki Autocasco w Wiener
 • Formuła all risk dająca najszerszą możliwą ochronę ubezpieczonego pojazdu między innymi od skutków będących następstwem: zderzenia z innym pojazdem, działaniem sił przyrody (np. powódź, huragan, piorun, gradu), pożaru, wybuchu, działania czynnika chemicznego i/lub termicznego, uszkodzenia przez zwierzęta (np. pogryzione kable), uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży pojazdu i/lub jego wyposażenia.
 • Ubezpieczamy pojazdy do 20 lat (starsze w przypadku kontynuacji w Wiener).
 • Przy sumie ubezpieczenia do 100 tys. zł nie wymagamy dodatkowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych dla samochodów osobowych.
 • W cenie AC refundujemy również dodatkowo poniesione koszty holowania pojazdu, parkingu strzeżonego oraz dodatkowych badań technicznych.
 • Oferujemy szereg zniżek, m.in. za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (już po pierwszym roku), za wiek posiadacza pojazdu i za kontynuację umowy, za kolejny pojazd ubezpieczony w Wiener, za kompleksowe ubezpieczenie pojazdu.
 • Opcja „utraty kluczyków”, w ramach której pokryjemy koszty wymiany zamków i/lub innych urządzeń umożliwiających uruchomienie silnika lub zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, bez względu na przyczynę ich utraty.
 • Opcja „gwarantowanej sumy ubezpieczenia”, polegająca na utrzymaniu wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.
 • Do ubezpieczenia AC dodajemy ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy, w ramach którego w razie wypadku możesz liczyć na pomoc.
Do umowy AC możesz dokupić szereg dodatkowych opcji:
W zależności od wieku pojazdu już w momencie zawierania umowy możesz zdecydować się na określony wariant likwidacji ewentualnej szkody częściowej w pojeździe:
 • Wariant - Serwis – wybierz go, a zagwarantujemy Ci pokrycie kosztów naprawy pojazdu w autoryzowanej stacji obsługi i przy użyciu oryginalnych materiałów oraz części zamiennych, sygnowanych logo producenta pojazdu.
 • Wariant - Kosztorys - wybierz go, jeśli posiadasz pojazd starszy niż 3-letni i zależy Ci na jeszcze szybszym uzyskaniu gotówki na jego naprawę.