Ubezpieczenie mienia oraz utraty zysku dla Klienta korporacyjnego

Do kogo jest skierowana oferta? Ubezpieczenie adresowane jest do dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży produkcyjnej, a także do firm handlowych i usługowych posiadających mienie o znacznej wartości.   Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Przedmiotem ubezpieczenia mogą być grupy mienia znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie udokumentowanego tytułu prawnego, użytkowane w związku z prowadzoną działalnością, tj....

Więcej

Ubezpieczenie małych i średnich firm - GoBiznes

GoBiznes to nowoczesny pakiet ubezpieczeń adresowany do przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy, w których majątek nie przekracza 10 mln zł w jednej lokalizacji i 20 mln zł we wszystkich lokalizacjach firmy. W ramach pakietu możemy dopasować ubezpieczenie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy – od ubezpieczenia na wypadek pożaru po pomoc prawnika. KOMU POLECAMY UBEZPIECZENIE GOBIZNES? Każdemu przedsiębiorcy, dla którego ważne...

Więcej

Administratorem podanych danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  • nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO);
  • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania oferty dotyczącej umowy ubezpieczenia i nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Zadzwoń

Dowiedz się więcej o naszych ubezpieczeniach

22 469 69 69

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku,
od 8:00 do 18:00.

Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika operatora

Jestem zainteresowany ofertą

Proszę o kontakt:

telefoniczny
na adres e-mail Wybierz typ kontaktu
Wypełnij pole
Wybierz województwo

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij

Ubezpieczenie mienia oraz utraty zysku dla Klienta korporacyjnego

Do kogo jest skierowana oferta? Ubezpieczenie adresowane jest do dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży produkcyjnej, a także do firm handlowych i usługowych posiadających mienie o znacznej wartości.   Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Przedmiotem ubezpieczenia mogą być grupy mienia znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie udokumentowanego tytułu prawnego, użytkowane w związku z prowadzoną działalnością, tj....

Więcej

Ubezpieczenie małych i średnich firm - GoBiznes

GoBiznes to nowoczesny pakiet ubezpieczeń adresowany do przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy, w których majątek nie przekracza 10 mln zł w jednej lokalizacji i 20 mln zł we wszystkich lokalizacjach firmy. W ramach pakietu możemy dopasować ubezpieczenie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy – od ubezpieczenia na wypadek pożaru po pomoc prawnika. KOMU POLECAMY UBEZPIECZENIE GOBIZNES? Każdemu przedsiębiorcy, dla którego ważne...

Więcej
X
    Rozpocznij CZAT z konsultantem