PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ

  • Jeżeli wolisz wysłać je pocztą zrób ich kserokopie
  • Jeżeli wolisz wysłać je poprzez formularz on-line wykonaj ich skany.


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

  • Numer rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich do odbioru odszkodowania,
  • Wszelka dokumentacja medyczna z leczenia ( z diagnozą lekarską, w szczególności z udzielenia pierwszej pomocy medycznej),
  • W przypadku śmierci Akt zgonu lub kartę statystyczną zgonu,
  • Oryginalne rachunki/dowody opłat w przypadku jeżeli poszkodowany posiada wykupioną klauzulę.


Niezbędne dokumenty

X
    Rozpocznij CZAT z konsultantem