Dane podstawowe

Skutki zdarzenia

leczenie ambulatoryjne - diagnozowanie i zabiegi ambulatoryjne
zakup lekarstw, środków opatrunkowych i pomocniczych
leczenie szpitalne - pobyt, leczenie i operacje
transport do placówki medycznej
transport do RP
transport pomiędzy placówkami medycznymi za granicą
transport z miejsca zdarzenia do placówki medycznej za granicą
transport zwłok do RP
koszty pogrzebu lub kremacji za granicą
naprawa lub zakup okularów, protez, itp.

Dane kontaktowe zgłaszającego



Dzięki zgodzie na komunikację będziesz mógł: otrzymać potwierdzenie numeru szkody na sms, otrzymywać korespondencję w sprawie zgłoszonej szkody na adres email. Otrzymywać hasło do logowania na stronie www w celu sprawdzenia statusu likwidowanej szkody.
X
Rozpocznij CZAT z konsultantem