Poniżej znajduje się lista informacji o które zapyta Cię konsultant jeżeli będziesz zgłaszał szkodę telefonicznie. Są to też informacje, które będziesz wprowadzał do formularza, jeżeli zdecydujesz się na likwidację szkody on-line.
Przygotuj także kartkę i długopis aby zanotować numer szkody, który otrzymasz po przyjęciu zgłoszenia.

INFORMACJE

 1. Data, godzina i miejsce zdarzenia
 2. Numer polisy sprawcy (jeśli szkoda nie powstała z Państwa winy)
 3. Numer polisy własnej (w przypadku szkód zgłaszanych z własnego ubezpieczenia )
 4. Dane osobowe Właściciela ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub REGON )
 5. Dane teleadresowe
 6. Okoliczności zaistnienia zdarzenia
 7. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
 8. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
 9. Rodzaj uszkodzonego mienia, marka, typ itp.
 10. Szacunkowa wartość powstałych strat

Niezbędne dokumenty

X
  Rozpocznij CZAT z konsultantem