PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ

  • Jeżeli wolisz wysłać je pocztą zrób ich kserokopie
  • Jeżeli wolisz wysłać je poprzez formularz on-line wykonaj ich skany.


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

  • Nr. rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich do odbioru odszkodowania,
  • Ksero polisy ubezpieczeniowej,
  • Zestawienie poniesionych strat (spisane na kartce wszystkie uszkodzone elementy i szacowane ich wartości),
  • Akt własności bądź umowa najmu, lub oświadczenie kto jest właścicielem uszkodzonego mienia,
  • Protokół z administracji (jeżeli został sporządzony).


Niezbędne dokumenty
X
    Rozpocznij CZAT z konsultantem