PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ

  • Jeżeli wolisz wysłać je pocztą zrób ich kserokopie.
  • Jeżeli wolisz wysłać je elektronicznie, wykonaj ich skany i prześlij poprzez formularz dosyłania dokumentów, po zgłoszeniu szkody.


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

  • Dowód rejestracyjny pojazdu (jeżeli dowód rejestracyjny został zabrany, właściciel powinien udać się do Wydziału Komunikacji i poprosić o wydanie kopii DR),
  • Oświadczenie spisane ze sprawcą lub notatka policji (w przypadku braku notatki, TU o nią wystąpi),
  • Numer rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich do odbioru odszkodowania,
  • Wszelką dokumentacje medyczną z leczenia ( z diagnozą lekarską),
  • W przypadku śmierci Akt zgonu lub kartę statystyczną zgonu.


Niezbędne dokumenty
X
Rozpocznij CZAT z konsultantem