PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ

  • Jeżeli wolisz wysłać je pocztą zrób ich kserokopie
  • Jeżeli wolisz wysłać je poprzez formularz on-line wykonaj ich skany.


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

  • Jeżeli właścicielem jest firma potrzebny jest KRS lub wpis do ewidencji,
  • Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie z Urzędu Komunikacji o zapisach zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
  • Oświadczenie spisane ze sprawcą lub notatka policji (w przypadku braku notatki, TU o nią wystąpi),
  • Numer rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich na naprawę i odbiór odszkodowania,
  • Załącznik zgłoszenia szkody, który dostępny jest na stronie internetowej www.wiener.pl lub technik będzie miał przy sobie podczas oględzin.


Niezbędne dokumenty
X
    Rozpocznij CZAT z konsultantem