PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ

  • Jeżeli wolisz wysłać je pocztą zrób ich kserokopie.
  • Jeżeli wolisz wysłać je elektronicznie, wykonaj ich skany i prześlij poprzez formularz dosyłania dokumentów, po zgłoszeniu szkody.


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

  • Jeżeli właścicielem jest firma potrzebny jest KRS lub wpis do ewidencji,
  • Polisa własna uszkodzonego mienia,
  • Akt własności/notarialny uszkodzonego mienia lub oświadczenie kto jest właścicielem uszkodzonego mienia,
  • Zestawienie poniesionych strat,
  • Oświadczenie spisane ze sprawcą lub notatka policji (w przypadku braku notatki, TU o nią wystąpi),
  • Numer rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich do odbioru odszkodowania,
  • Załącznik zgłoszenia szkody, który dostępny jest na stronie internetowej www.wiener.pl lub technik będzie miał przy sobie podczas oględzin.


Niezbędne dokumenty
X
Rozpocznij CZAT z konsultantem