Poniżej znajduje się lista informacji, o które zapyta Cię konsultant jeżeli będziesz zgłaszał szkodę telefonicznie lub pocztą tradycyjną.
Numer zgłoszenia szkody otrzymasz podczas rozmowy z konsultantem lub za pośrednictwem e-mail / sms.
 

INFORMACJE

 1. Data, godzina i miejsce zdarzenia
 2. Numer polisy sprawcy (jeśli szkoda nie powstała z Państwa winy)
 3. Numer polisy własnej (w przypadku szkód zgłaszanych z własnego ubezpieczenia )
 4. Dane osobowe Właściciela ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub REGON )
 5. Dane teleadresowe
 6. Okoliczności zaistnienia zdarzenia
 7. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
 8. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
 9. Rodzaj uszkodzonego mienia, marka, typ itp.
 10. Szacunkowa wartość powstałych strat

Niezbędne dokumenty

X
  Rozpocznij CZAT z konsultantem