Poniżej znajduje się lista informacji, o które zapyta Cię konsultant jeżeli będziesz zgłaszał szkodę telefonicznie lub pocztą tradycyjną.
Numer zgłoszenia szkody otrzymasz podczas rozmowy z konsultantem lub za pośrednictwem e-mail / sms.
 

INFORMACJE

  1. Numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda
  2. Numer rejestracyjny sprawcy szkody (jeśli szkoda nie powstała z Państwa winy)
  3. Dane osobowe Poszkodowanego ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego )
  4. Dane teleadresowe Poszkodowanego
  5. Okoliczności zaistnienia wypadku
  6. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
  7. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
  8. Rodzaj doznanych obrażeń ciała

Niezbędne dokumenty

X
    Rozpocznij CZAT z konsultantem