PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ
  • Jeżeli wolisz wysłać je pocztą zrób ich kserokopie.
  • Jeżeli wolisz wysłać je elektronicznie, wykonaj ich skany i prześlij poprzez formularz dosyłania dokumentów, po zgłoszeniu szkody.
 
Dla szkód zgłaszanych z ubezpieczenia szyb:
  • Dowód rejestracyjny pojazdu – oryginał do wglądu,
  • Karta pojazdu – oryginał do wglądu,
  • Dokumenty pochodzenia pojazdu (faktura zakupu, umowa sprzedaży, umowa recyklingowa) - oryginał do wglądu,
  • Polisa AC (format A4) – oryginał,
  • Zaświadczenie z policji o zgłoszonej kradzieży – oryginał,
  • Kluczyki do pojazdu posiadane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

Niezbędne dokumenty
X
    Rozpocznij CZAT z konsultantem