Poniżej znajduje się lista informacji, o które zapyta Cię konsultant jeżeli będziesz zgłaszał szkodę telefonicznie lub pocztą tradycyjną.
Numer zgłoszenia szkody otrzymasz podczas rozmowy z konsultantem lub za pośrednictwem e-mail / sms.

INFORMACJE

 1. Data, godzina i miejsce zdarzenia
 2. Numer rejestracyjny sprawcy szkody (jeśli szkoda nie powstała z Państwa winy)
 3. Numer rejestracyjny Państwa pojazdu ( pojazdu poszkodowanego )
 4. Numer polisy OC Sprawcy szkody (jeśli szkoda nie powstała z Państwa winy)
 5. Numer polisy ubezpieczenia Szyb
 6. Dane osobowe Poszkodowanego ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego )
 7. Dane osobowe Kierowcy pojazdu ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego ) – jeżeli pojazd był w ruchu
 8. Dane teleadresowe Poszkodowanego
 9. Okoliczności zdarzenia
 10. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
 11. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
 12. Marka pojazdu Poszkodowanego
 13. Rodzaj uszkodzeń pojazdu Poszkodowanego

Niezbędne dokumenty

X
  Rozpocznij CZAT z konsultantem