Zarząd

Anna Włodarczyk-Moczkowska   

Anna Włodarczyk-Moczkowska - Prezes Zarządu

Menedżer z prawie 20-letnim doświadczeniem w branży finansowej i ubezpieczeniowej. Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego (1995) oraz Szkoły Głównej Handlowej (1996). W latach 2001-2012 była związana z grupą Ergo Hestia, w tym od 2001 roku z MTU Moim Towarzystwem Ubezpieczeń SA, gdzie piastowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
W 2010 roku została uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego.
 
 
   
Lidia Fido  

Lidia Fido - Członek Zarządu

W Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group odpowiada za Biuro Finansów i Administracji, Aktuariatu, Reasekuracji i Kontroli Portfela, IT oraz Biuro Zarządzania Ryzykiem. W ostatnich latach pełniła funkcję Dyrektora Pionu Finansów i Członka Zarządu w Link4 TU SA, odpowiadając za sprawy finansowe, rachunkowe, aktuarialne oraz administracyjne. Wcześniej pracowała w Amplico Life na stanowisku Dyrektora Finansowego w funkcji Członka Zarządu, gdzie sprawowała nadzór nad obszarami rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, a także przygotowywaniem analiz rentowności produktów i efektywności projektów. Była też dyrektorem finansowym oraz Członkiem Zarządu w AIG Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym. Karierę rozpoczęła w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. Ukończyła Wydział Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia na kierunkach Strategiczne Zarządzanie Marketingowe oraz Zarządzanie Ryzykiem w Instytucjach Finansowych na tej samej uczelni.
 
 
   
Adam Dwulecki

 

Adam Dwulecki - Członek Zarządu

Urodzony w 1968 roku. Absolwent studiów w Niemczech, z dyplomem ekonomisty na uniwersytecie Heinrich Heine Universität Düsseldorf. Od listopada 2011 r. rozpoczął pracę dla Gothaer Insurance Group w centrali w Kolonii. Wcześniej od sierpnia 2007 r. był związany z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., początkowo, jako dyrektor Pionu Ubezpieczeń Korporacyjnych, nowego obszaru biznesowego w grupie AXA w Polsce, a od marca 2008 r. jako członek zarządu AXA TUiR S.A. W latach 2001-2007 pracował dla HDI-Gerling Polska Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., między innymi na stanowisku członka zarządu. W latach 1995-2001 był zatrudniony w Grupie Gerling w Niemczech, gdzie początkowo pracował na stanowiskach specjalistycznych, a później menedżerskich, w obszarach związanych z finansami i koordynacją kluczowych projektów.
 
 
    
Marek Gołębiewski  

Marek Gołębiewski - Członek Zarządu

Z branżą ubezpieczeniową i Vienna Insurance Group jest związany od 2001 r. Przez wiele lat pracował w spółkach Compensa TU S.A. i Compensa TUnŻ S.A., gdzie odpowiadał za strategię informacyjną spółek oraz nadzorował pracę Biura Zarządu i Działu Administracji. W tym czasie pełnił również funkcje zarządcze w spółkach serwisowych wchodzących w skład Grupy i uczestniczył w prowadzonych przez VIG w Polsce projektach akwizycji firm ubezpieczeniowych.
Od 2012 r., jako Członek Zarządu Polisa-Życie VIG, był odpowiedzialny za biura: IT, HR, prawne i administracyjne. Nadzorował także proces integracji spółki z VIG w różnych obszarach. Przez ostatnie 6 lat był związany z rumuńskimi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy: w latach 2013-2016 był Członkiem Zarządu i Dyrektorem Finansowym ASIROM S.A. Vienna Insurance Group, następnie, do lipca 2016 r. – Wiceprezesem i Dyrektorem Finansowym Omniasig Vienna Insurance Group. Od 2014 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Donaris Vienna Insurance Group (Mołdawia).
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Politechniki Lubelskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing.