Zgłoszenie szkody finansowej - Wiener TU S.A.


Szkodę z gwarancji ubezpieczeniowej należy zgłosić w formie i na adres korespondencyjny wskazany w treści gwarancji.