Administratorem podanych danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.wiener.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@wiener.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  • nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO);
  • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania oferty dotyczącej umowy ubezpieczenia i nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Jestem zainteresowany ofertą

Proszę o kontakt:

telefoniczny
na adres e-mail Wybierz typ kontaktu
Wypełnij pole

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij
konfigurator_ubezpieczen_gothaer.jpg
agro_video.png

Aktualności

Procesy w spółce przebiegają bez zakłóceń

W trosce o zdrowie pracowników i klientów Zarząd Wiener podjął decyzję o zmianach organizacyjnych, które zwiększają bezpieczeństwo pracy przy jednoczesnym zachowaniu pełnej ciągłości działania

Więcej Wszystkie

W trosce o jak najlepszą obsługę naszych Klientów, firma Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group wprowadziła szereg zmian i udogodnień.

Nasze placówki zmieniają wygląd. Pojawiają się na nich nowe, estetyczne szyldy. Dążymy do tego, aby z czasem, wszystkie usytuowane były w dogodnych lokalizacjach. Oddajemy tam w Państwa ręce szereg materiałów informacyjnych na temat naszych nowych produktów ubezpieczeniowych: komunikacyjnych, majątkowych, turystycznych, wypadkowych, rolnych, zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i firm.

W każdej z placówek Wiener TU znajdziecie Państwo wysoko wykwalifikowanych agentów, którzy profesjonalnie zapoznają Państwa z szeroką ofertą ubezpieczeń, a także pomogą wybrać ochronę najbardziej  odpowiadającą Państwa potrzebom. Nie zapominamy również o ubezpieczeniach biznesowych. W większości oddziałów w Polsce znajdziecie Państwo doradców, dedykowanych wyłącznie do obsługi dużych Klientów korporacyjnych.

Do Państwa dyspozycji w całej Polsce pracują również nasi mobilni  likwidatorzy szkód.

Spółka Wiener zainwestowała również w elektroniczny system obsługi Klienta, który pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego do wyliczenia składki i wystawienia polisy, a także na jej bardziej precyzyjnie dopasowanie do indywidualnych potrzeba każdego Klienta.

Postaraliśmy się także, aby nowa strona internetowa www.wiener.pl była łatwa w obsłudze i pozwalała Państwu na szybkie odnalezienie najważniejszych informacji o naszych produktach ubezpieczeniowych. Wprowadziliśmy także pilotażowy program sprzedaży ubezpieczeń online, rozpoczynając od sprzedaży pakietów w zakresie ubezpieczeń domów i mieszkań po ubezpieczenia turystyczne, niezbędne przy wyjazdach wakacyjnych i służbowych.

W zależności od rodzaju ubezpieczenia i jego wariantów oraz własnych potrzeb,  w Wiener możesz się ubezpieczyć na okres od 1 dnia do 24 miesięcy, a także wybrać opcję automatycznego wznowienia polisy. Aby mieli  Państwo pewność ochrony, po zakończeniu czasu trwania ubezpieczenia nasz system powiadomi Państwa i przyśle informację o kolejnej składce.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty ubezpieczeniowej Wiener i odwiedzenia najbliższej placówki !

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group proponuje szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych skierowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i produktów ubezpieczeniowych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw.

Dla Klientów indywidualnych oferujemy:

Oferujemy także korzystne pakiety ubezpieczeniowe, łączące ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe.

Dla Klientów korporacyjnych oferujemy ubezpieczenia:

  • Majątkowe
  • Wypadkowe
  • Odpowiedzialności Cywilnej
  • Techniczne i inżynieryjne
  • Transportowe
  • Komunikacyjne
  • Finansowe.

Przygotowujemy także specjalne, promocyjne  pakiety ubezpieczeń dla wybranych grup zawodowych,  zrzeszeń i organizacji.

Zapraszamy do korzystania z elastycznych produktów ubezpieczeniowych Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group!