KLC

Costs of treatment of foreigners in Poland

For whom?

KLC
klc

You can choose the amount of insurance for treatment costs yourself: 10 000 EUR, 20 000 EUR, 30 000 EUR, 40 000 EUR or 50 000 EUR

The insurance is for you if:

 

 • you are a foreigner staying in Poland and/or you are seeking a visa for temporary stay,
 • you are a Pole, but you live permanently outside Poland,
 • you live abroad, but you have found a job in Poland and you intend to spend longer time here,
 • together with your family, you came to Poland for a contract or long holidays,
 • you are to start your studies in Poland.

Do you want to adapt the insurance to your needs?

What do we insure?

KLC
klc

Are you coming to Poland for less than one year? You can take out insurance only for the period of your stay in Poland, even if it is one day

 • health and life of foreigners and their families while staying in Poland, 
 • third party liability, i.e. we protect foreigners from the financial consequences of accidents in private life caused by them.

When can we help you?

KLC
klc

You can choose the sum insured of accident insurance yourself: 10 000 PLN, 25 000 PLN, 30 000 PLN, 40 000 PLN or 50 000 PLN

You can count on our help, for example, if :

 

 • you must go to hospital for treatment or surgery as a result of an accident or sudden illness,
 • transport from the accident site to a medical facility or between medical facilities is necessary,
 • medical examinations or outpatient procedures, ordered by a physician are required,
 • purchase of medicines, dressings is necessary, 
 • you damage spectacles, prostheses, or other aids supporting the treatment process which have been prescribed by a physician in connection with an accident or sudden illness,
 • dental treatment isnecessary as a result of acute pain or inflammation.
   

What distinguishes us?

KLC
klc

Surfing board or snowboard? You can count on our help in the event of an accident

We take care of your peace of mind during stay in Poland:

 

 • in the event of a sudden illness or an accident, a 24-hour Emergency Centre is at your disposal,
 • also in the case of exacerbation of a chronic disease, or to your country of residence for further treatment
 • even if you practise a dangerous profession (stuntman, tamer, jockey),
 • we will also insure you if you practise sport as an amateur, e.g. skiing or sailing,
 • cashless settlement of costs of treatment via Emergency Center – no need to use your own money.

See how many possibilities are offered by the Insurance of the costs of treatment of foreigners in Poland

Do you wish to make a change in the policy?

 1. Go to POLICY MANAGEMENT section
 2. Select the type of a matter you want to report
 3. Prepare necessary documents, e.g. identity card, policy number
 4. Go to the form – it will take a few minutes to fill it out
 5. Immediately after you have sent the form, you will receive a message with confirmation

How to report damage?

 1. Go to REPORT DAMAGE section
 2. Select the type of a loss you wish to report: damage to VEHICLE, PROPERTY, PERSON
 3. Prepare necessary documents, e.g. vehicle registration certificate, policy number
 4. Go to the form – it will take a few minutes to fill it out
 5. Immediately after you have sent the form, you will receive a message with confirmation
 6. We will inform you of the stages of the case by e-mail or text message

How to purchase

 • Mail

  Via online form

  Chcę porozmawiać o ofercie

  +48

  Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed przejściem dalej.

  Klauzula informacyjna

  KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej Wiener) z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.
  W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

  JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM
  Z administratorem można się skontaktować:
  • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
  • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
  • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl.

  W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przesyłania informacji handlowych.

  PODSTAWY PRAWNE
  Art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami), w tym dostawcy usług informatycznych, agencje marketingowe oraz agenci ubezpieczeniowi.

  JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
  Dane osobowe przechowujemy do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych..

  JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
  Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do danych; 
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Wiener (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty).
   

 • Znajdź na mapie

  Visit our branch or agent

  Find your agent or branch

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.